Våre salgsbetingelser

Vilkår og betingelser

§ 1 Betingelsenes gyldighetsområde

Alle leveranser, tjenester, tilbud, lisensiering og lisensforpliktelser samt verkstedytelser fra DTE SYSTEMS AS (i det følgende kalt DTE) er utelukkende underlagt disse betingelsene. Betingelsene skal også gjelde for all fremtidig virksomhet, selv om dette ikke er uttrykkelig opplyst i hvert enkelt tilfelle. De generelle forretningsbetingelsene skal gjelde for hele forretningsdriften, også der det handler om en forretningspartner etter den tyske handelslovgivningen eller ikke-kommersielle kunder. Alle andre generelle vilkår og betingelser, spesielt kundens innkjøpsbetingelser er herved forkastet, dvs. de vil ikke bli akseptert hvis DTE ikke uttrykkelig har inngått avtale om dette. Avvik fra disse betingelsene kan bare gjøres gjeldende når dette er skriftlig bekreftet av DTE.

§ 2 Aksept av betingelsene

Kunden aksepterer disse betingelsene gjennom muligheten til å gjøre seg kjent med dem og spesielt gjennom åpning av forseglede forpakninger eller ved å bryte lisenssegl eller merknadsbånd rundt produktet, også når kunden først får kjennskap til betingelsene ved leveransen eller tjenesteytelsen. Ved ytelser fra DTE som er innrettet mot levering, endring eller tilpasning av faste data eller styringsdata med eller uten tilpasning av maskinvare, godtar kunden samtidig uttrykkelig lisensbetingelsene som inngår i disse betingelsene, og forplikter seg til å overholde disse.

§ 3 Tilbud og aksept

Tilbudene fra DTE er uforbindtlige. Kunden er bundet av sin bestilling hhv. sitt oppdrag i fire uker. Bestillingsbekreftelsen fra DTE må bekreftes skriftlig eller per faks for å gjelde. Det samme gjelder for endringer, utvidelser og tillegg. Disse gjøres bare gjeldende når de er skriftlig bekreftet av DTE. Levering og/eller faktura erstatter skriftlig ordrebekreftelse fra DTE. På grunn av den særskilte naturen til tjenestene fra DTE, omfatter ordrebekreftelsen fra kunden også aksept og fullmakt til å foreta prøvekjøring med kundens bil. Alle elektroniske tuning-styreenheter er grundig testet og tilpasset til den aktuelle biltypen. På grunn av spesifikke toleranser på bilene bør det foretas individuelle etterjusteringer. Enhetene kan monteres også på vanskelige installasjonssteder. Vi tar intet ansvar for problemer som oppstår på grunn av seriemessige variasjoner eller feil ved kjøretøyelektronikken. Dette gir ikke rett til retur av elektronikkutstyret.

§ 4 Bilder, tekniske beskrivelser, ytelser og andre opplysninger

Bilder og tekniske beskrivelser i tilbud, prospekter og offentliggjøringer fra DTE er beregnet på alminnelig tydeliggjøring, og kan gjøres til gjenstand for tekniske endringer. Alle ytelsesdata, hastighetsopplysninger, mål og vekt, forbruks- og besparelsesangivelser skal anses som veiledende og uforpliktende. De representerer ikke garanterte egenskaper, med mindre de er spesielt bekreftet skriftlig på kontraktsmessig forespørsel. Dataangivelser er basert på referansebiler, avvik ved den respektive kundebilen kan forekomme uten forpliktelser for DTE. DTE tar intet ansvar for åpenbare feil, trykkfeil eller regnefeil i dokumentasjon og materiell levert av oss. Kunden er forpliktet til å gjøre DTE oppmerksom på eventuelle slike feil som blir oppdaget. Det samme gjelder for manglende dokumentasjon.

§ 5 Priser

Priser gjelder netto levert fra DTE med tillegg for forpaknings-, forsendelses- og fraktomkostninger samt lovbestemt merverdiavgift. Prisen er den som gjelder per kontraktsdato. Dersom det går mer enn fire måneder fra kontraktsdato til leveransedato, er det leveransedagens listepris som gjelder. For tilleggsytelser og tilleggsleveranser gjelder de prisene som er DTEs gyldige priser ved avtaleinngåelsen.

§ 6 Mottak og aksept av verksteds- og leveranseytelser

Kunden forplikter seg til å varsle DTE skriftlig uten opphold etter at varene er mottatt om eventuelle mangler, feil eller transportskader, samt ved distansehandel å melde fra om mangler til transportøren. Synlige mengdeavvik skal meldes til DTE straks varen er mottatt, og skjulte mengdeavvik skal meldes skriftlig til DTE senest to dager etter at varene er mottatt. Ved forsendelse av kjøpsobjektet til kjøperen er denne forpliktet til straks å kontrollere varen for ytre skader og straks å gjøre eventuelle reklamasjoner på transportskader gjeldende overfor transportøren. Ved mottak av en forsendelse med åpenbare utvendige skader er kunden forpliktet til å få bekreftet skaden av transportøren via en egnet protokoll eller skademelding. Ved forsømmelse av dette taper kunden retten til erstatning eller etterlevering.

Chiptuning for AudiChiptuning for BMWChiptuning for DieselChiptuning for FiatChiptuning for FordChiptuning for HondaChiptuning for Mercedes
Chiptuning for PeugeotChiptuning for RenaultChiptuning for SeatChiptuning for SkodaChiptuning for TDIsChiptuning for ToyotaChiptuning for VolvoChiptuning for VW